תזכורת אחרונה! דיווחי צריכת אנרגיה שנתית לשנת 2020‎

כל ארגון מסחרי ומוסד ציבורי, ממשלתי ומוניציפלי שצריכה החשמל השנתית שלו מעל מיליון שקל בשנה שצריכת האנרגיה ( סף שהוגדר בתקנות מקורות אנרגיה), מחויב לעמוד בסקר אנרגיה שנועד מעקב ופיקוח אחר צריכת האנרגיה, ניהול אנרגיה ,בניית תוכנית אסטרטגית מושכל, לניטור ובקרה, ונקיטת צעדים להשגת חיסכון התייעלות באנרגיה

נדרש לסיים לדווח על צריכת האנרגיה עבור שנת 2020, עד 31.3.2021 לכל היותר .

במסגרת עדכון חוק מקורות אנרגיה מעתה ניתן להטיל עיצום/כנס כספי בגובה של 10,000 שקלים למי שלא יגיש את הדיווח במועד.

זו הזדמנות לבדוק האם צריכת האנרגיה שלכם מחייבת גם הגשת סקר אנרגיה (מעל 1250 טשע"ן) בהתאם לקבוע בתקנות –

ניתן לקבל יעוץ חינם בנושא ולשפר את המעקב אחר בזבוזים מיותרים שניתם לצמצם בהגדרה נכונה של משטר הצריכה בארגון

עיצום כספי על אי ביצוע סקר יכול להגיע ל- 50,000 ש"ח.

קישור לטופס במגזר תעשייתי-מסחרי כאן

קישור לטופס רשויות מקומיות כאן

קישור לטופס משרדי ממשלה כאן

ליעוץ ושאלות נוספים ניתן לפנות דרך צור קשר באתר

אלי ישראלי