שכירות מערכת סולארית

[:he]

שכירות מערכת סולארית
.התקנת מערכת סולאית בשיטת מונה נטו המבוססת על מודל התקנה חינם ורכישת החשמל מהחברה המתקינה
מודל זה מתאים למי שברשותו גג מתאים , צריכה חשמל שחופפת את ההספק הותקן של המערכת אך ניתקל בבעיית הון עצמי או חסמי מימון
  לטווח של 10 עד 25 שנים BOT התקנת המערכת על גג הלקוח תעשה ללא עלות, ובשיטת
הבעלות על המערכת הסולארית שייכת לחברה שהתקינה והלקוח ישלם לחברה עבוד הצריכה החודשית בהתאם לצריכה העצמית שלו
נהוג לתמחר את עלות החשמל ב2 עד 5% פחות ממחירי החשמל הנרכשים מחברת החשמל
החוזה יחול בין הלקוח לחברה המתקינה ללא תלות בחברת החשמל או רשות החשמל
ניתן לצאת מהחוזה במצב בו הלקוח מעוניין לרכוש את המערכת, או כאשר הלקוח מוכר את הנכס ישלם את הערך הנוכחי לחברה

[:]