קול קורא משרד האנרגיה – תשתית טעינה בחניונים ומגרשי חנית עובדים

בימים אילו חברות פרטיות וציבוריות, מפעלים וארגונים רבים מגישים בקשה להקמת תשתית עמדות לרכבים חשמליים.

מנהלת תחליפי דלקים, רשות החשמל ואגף תחבורה חכמה מנסים לעודד הקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי, EV ורכב היברידי Plug-In  במסגרת מימוש החלטת ממשלה מס 2790 '.

גובה התקציב המוקצה לקול הקורא הינו 3 מילון ש"ח והוא יוענק מתקציב 2019.

הזרז העיקרי מגיע מהיכולת לקבל מענק הקמה בגובה של 75% מעלות תשתית העמדות ו25% הנוספים במהלך חמש שנות הפעלה.

כתנאי סף הקמת עמדות טעינה AC בהספק מינימלי של KW10 בשקע מסוג 2  Type . כמות העמדות לא תעלה על 20% ממספר החניות ועד 50 שקעים בחניון יחיד.

מדובר על החזר השקעה ודאי ויחסית קצר עם סיכון נמוך ותשואה לא לינארית, שכן מרבית העלות בחברה המספקת רכב מליסינג תפעולי לעובד מתבסבסת על הוצאות דלק וטיפולים שוטפים יקרים.

כיום העלות תועלת ברכב חברה גבוה מסיבה זו, רכב חשמלי יגדיל את הכדאיות הכלכלית בשנים הקרובות כאשר התחזית שתעריפי החשמל יורדים בשיעור מתון בעיקבות צמיחת מקורות אנרגיות מתחדשות כאשר חלק משמעותי ביצור החשמל נובע מאנרגיה סולארית, כך ניתן להתקין את הוודאות ביחס להוצאות השוטפות העתידיות בארגון.

מצד שני מחירי הדלקים הפוסיליים כגון סולר, נפט ובנזין עולים באחוזים יותר חדים ומשתנים בטווחים קצרים, מה שגורם לחוסר יציבות.

חברות שנמצאות בהחלפת רכבי הליסינג וברכישת רכבים חדשים יכולות למצוא הזדמנות טובה להמיר כמות חלקית מהרכבים בשלב הראשון, ולבצע הכנות תשתית לשלב השני שבוא יגיעו רכבים חשמליים במגוון גדול יותר.

מומלץ כבר עכשיו לתמרץ את העובדים שהממוצע השנתי של הק"מ גבוה ביחס לאחרים וגם כאילו שמתכננים לקחת רכב חברה מכיוון שהשווי הראלי יכול לרדת מהפחתה בעליות התפעול.

הקול קורא גם מאפשר "פדיון חניה" מעסיק שיאפשר לעובדים הטבת חניה, ייתן לעובדיו לוותר מרצון על הטבה זו ולקבל במקומה תשלום, ובלבד שהעובדים לא יחנו במקום אחר באזור העבודה במהלך שעות העבודה.

אפשר לבנות תוכנית לעובד שיחזיר רכב בנזין ויקבל רכב חשמלי לתקופת ניסיון ובא יהיה ניתן לבחון הלכה למעשה את הכלכליות והנוחות במעבר לרכבים אילו.

בכל מקרה ומתעוררים שיקולים טכניים וכלכלים ניתן לקבל יעוץ ראשוני ובדיקת התכנות.