מערכת סולארית ביתית קטנה

בבית פרטי צמוד קרקע לרוב אנו נזכרים שקיים גג במקרים של נזילה, רעף שבור או תקלה בדוד שמש או באחד ממדחסי המיזוג.

לגג שימוש נוסף שיכול להיות כחלק אינטגרלי מהמבנה ובעת יתרונות רבים במיוחד בבית פרטי.

פנלים המשמשים לקלטים פואוולטאיים מהווים תוספת לבידוד הטרמי והאקוסטי הקיים, הן בגגות מבטון והן בגגות רעפים. קליטת החום הנוצר בקרינה ע"י הקולטים מקטין באופן ניכר את החום ומהווה שיכבת מגן המונעת התחממות על הגג עצמו.

בגגות בטון הירעות הביטומניות נשמרות לאורך זמן רב יותר מהקטנת הקרינה הישירה.

בגגות רעפים מהווים הקולטים מעטפת חיצונית וכך נוצרת שכבת אויר מבודד בינהם לרעפים.

מכיוון שגגות מבנים רבים אינם נבדקים לחוזק. הבדיקות הרישוניות להתקנת מערכת סולרית מאפשרת לדעת תמונת מצב של הגג ואף הזדמנות מצויינת לבצע חיזוקים נדרשים גם במקרה בו לא תתוקן המערכת ובלי קשר למשקה שלרוב אינו מהווה צורך בחיזוקים מעבר לקיים.

העבודה על הגג מצריכה הארקה של מסגרות הקולטים ולכן נמנעת התחשמלות או קצרים בין הפאזה לאדמה או בין הפאה לגוף האדם. הארקה זאת ימחובר להארקת השיטה או הארקת הבסיס של הבית.

מעבר לכך ובמסגרת הדרישות המקדימות להתקנת מערכת סולארית ביתית קטנה ככל שתהיה, ארון החשמל נבדק להגנות המתאימות והנדרשות לפי חוק החשמל.  במידה ונמצאים חוסרים או אי התאמה, הארון יעבור שידרוג ותוספת הגנה שזו לרוב הזדמנות נוספת לביקורת בטיחות חשובה בבית וסביבתו הקרובה.

במקרה בו יש צרכנים חיניים כמו תאורת חירום, שרת או מחשב חיוני, מוצרים רפואיים, בקר אלקטרוני, או בקר לבית חכם, ניתן לשלב את המערכת הסולארית בהמשך לפעולת ה UPS או מייד לאחר הפסקת החשמל מהרשת, כך שהמערכת הסולארית תחליף גנרטור , מערכת חליפית.

במקרים בהם יש צפי למכור את הבית, יהיה ניתן להשאיר את המערכת על או שם ועדיין להמשיך להנות ממכירת חשמל לחח"י בהתאם להסדרה התעריפית החדשה האחרונה.

לחילופין גם בבתי שכור ניתן להשכיר את הגג מבעל הבית ולהתקין מערכת סולארית שתשמש את הדיירים לחיסכון בצריכה עצמית, למכירה לחח"י או לשילוב בין חיסכון למכירה לרשת בתעריף אחיד.

קיימת אפשרות לקבל מערכת ללא עלות, ואף לקבל כסף ע"י השכרה של הגג או מתן שימוש בגג להתקנת מערכת בתמורה להנחה בחשבון החשמל החודשי, בתעריף קבוע או כאחוז מהתעריף שמשולם לחח"י.

נראה שקשת החלופות עונה על הצרכים והאילוצים של משפחה המתגוררת בבית פרטי בבעלות או בשכירות ולהנות מההחלטות החדשות של רשות החשמל כהשקעה שמחזירה את עצמה תוך זמן סביר, בסיכון נמוך עם תשואה גבוה.