מערכות עצמאיות

מערכות עצמאיות

מערכת מנותק רשת, עצמאית

מערכת מנותק רשת, עצמאית

מערכת סולארית עצמאית היא פתרון למתקנים שלא מחוברים כלל לרשת החשמל הארצית.

מערכת סולארית עצמאית אוגרת את החשמל המיוצר בשעות היום במצברים ומשתמשת בו לאורך כל שעות היממה בהתאם לצורך, לרבות בשעות הלילה ובימים של עננות. יתרונה הגדול נובע מאי התלות בקיומה של תשתית חשמל והיא יכולה לפעול בכל מקום ובכל סביבה החשופה לאור השמש.

מערכות אילו נפוצות בשטחים פתוחים, שדות ואתרים שבהם קיים צרכנים כמו אתרי אבטחה, גדרות, מצלמות, משאבות ועוד…

המערכת מורכבת מממיר מתח ובקר טעינה או לעם ממרי המשולב בקר טעינה שאליו מחוברים הפנלים וממנו מסופק מתח יציב לבנק המצברים שמספק מתח לממיר.

בכדי לחשב את צריכת החשמל של הצרכנים השונים הפועלים במבנה לאורך שעות היממה. יש לפרט בטבלה את הספק היצרן בוואטים ושעות השימוש היומי של כל צרכן. לדוגמא, עבור מזגן הצורך 3000 וואט בזמן פעולתו, ובממוצע מופעל המזגן כ 3 שעות  צריכת החשמל היומית שלו היא 9000 וואט שעה, כלומר 9kwh ליממה.

מערכת עצמאית מצריכה ממיר מתח שיכול ליצר את גל הסינוס של החשמלי באופו עצמאי ונקי ושאינו קשור לרשת החשמל הארצית. בכל מקרה במנה בו תתותקן מערת off grid ימותג הלוח ע"י מפסק מחליף שימנע מהמערכת לספר חשמל בזמן הזנה מחברת חשמל.

ניתן לקבל מערכת זו עם מערכת ניהול וניטור שתתאים את היצור לצריכה ותטעין את המצברים כאשר קיימת ירידת זרם מתחת לסף התחתון שמגדיר הלקוח. קיבולת מצטברת זו אמורה להספיק לעד 3 ימים ללא הטענה מהפנלים הסולאריים בימים מעוננים או בזמן תקלה.