מודלי התקשרות

Model of solar system

Privet Solar Systems

PV home system today by Net Metering should be the best defensive investment. The system output is independent of the consumption. The system produces electricity feed in the self consuming at real time demand during the day light. At the cloud/night time the house feed by the grid and in case the self consuming below the producing, those reserve feeding the grid.

Annual accounting made by offset, according to aggregate credits,  compare to the electricity was supplied to the house by the grid.

The system agreement for 25 years. the is option to using even more year after that. and convert the electricity for their own consumption so that the residual value (at the end of the agreement) will keep the monetary value significant systems which are a opportunity for clintes that have a roof suitable. the returns are within 7-10 years , while the state, through the electric company undertakes contract 25 years of activity, the investor has many years where he could enjoy an annual yield of about 11-16% of the money

Normally the banks provide loans of 80% financing for the initial investment for installing solar systems according to the experience accumulated by the years and the low risk refunds. Many customers already earned passive income.

This business opportunity, embodies not only a nice income, although maintaining the quality environmentally most intrinsic value, becoming profitable, ranging in roof size of 100 square meters.

we invite you to join the list of business owners who earn handsome sums, with a low risk effortlessly

In light of the new regulation came out in August 2014, abolished the need for solar systems permit the installed capacity of 50 KWp.

Model of solar system

Business Solar Systems

Business system today by Net Metering should be the best defensive investment. the system output is independent from the consumption. The system produces electricity feed in the self consuming at the real time demand during the day light. at the cloud/night time the house feed by the grid and in case the self consuming below the producing, those reserve feeding the grid.

Annual accounting made by offset, according to aggregate credits,  compare to the electricity was supplied to the house by the grid.

The system agreement for 25 years. the is option to using even more year after that. and convert the electricity for their own consumption so that the residual value (at the end of the agreement) will keep the monetary value significant systems which are a opportunity for clintes that have a roof suitable. the returns are within 8-10 years , while the state, through the electric company undertakes contract 25 years of activity, the investor has many years where he could enjoy an annual yield of about 12-16% of the money

Normally the banks provide loans of 80% financing for the initial investment for installing solar systems according to the experience accumulated by the years and the low risk refunds. Many customers already earned passive income.

This business opportunity, embodies not only a nice income, although maintaining the quality environmentally most intrinsic value, becoming profitable, ranging in roof size of 1000 square meters.

we invite you to join the list of business owners who earn handsome sums, with a low risk effortlessly

In light of the new regulation came out in August 2014, abolished the need for solar systems permit the installed capacity of 5 MWp.

[:he]

מערכות ביתיות ועסקיות Business & private System

 מערכות סולאריות ביתיות 

מותקנת על גג הבית בהסדרת מונה נטו. במקום לשלם לחח"י עבור החשמל, משלמים עבור המערכת. לאחר החזרת ההשקה המערכת מייצרת ללא עלות במקום חברת החשמל.

לחצו לקבל פרטים נוספים >>

מערכות סולאריות עסקיות

 הם הזדמנות עסקית לחברות מפעלים שונים וזאת משום שהחזר ההשקעה נעשה תוך 5-10 שנים, רשות החשמל, באמצעות חברת החשמל מתחייבת לחוזה פעילות למשך 25 שנה

לחצו לקבל פרטים נוספים >>

 

PPA התקנת מערכת סולארית במודל

התקנת מערכת סולאית בשיטת מונה נטו המבוססת על מודל התקנה חינה ורכישת החשמל מהחברה המתקינה.
מודל זה מתאים למי שברשותו גג מתאים , צריכה חשמל שחופפת את ההספק הותקן של המערכת אך ניתקל בבעיית הון עצמי או חסמי מימון לטווח של 10 עד 25 שנים BOT התקנת המערכת על גג הלקוח תעשה ללא עלות ובשיטה יעילה ומהירה…

לפרטים נוספים >>

 

מונה נטו – Net metering

הסדרה זו מאפשרת שימוש עצמי בחשמל המופק מהמתקן הסולארי המותקן על גבי גג המבנה

על פי ההסדרה החדשה יוכל כל צרכן להתקין במקום הצרכנות (בית, מבנה משרדים, מפעל וכיו"ב) מערכת ליצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ולקזז בחשבון החשמל את החשמל שהוא מיצר מול החשמל שהוא צורך ללא תמריץ או תעריפים מיוחדים.

לחצו לקבל פרטים נוספים >>

 לחצו למידע נוסף בנושא הסדרת מונה נטו – חברת החשמל >>

מערכות עצמאיות off-grid

מערכות עצמאיות off-grid

מערכת סולארית עצמאית הינה הפתרון למתקנים שלא מחוברים כלל לרשת החשמל הארצית.

מערכת סולארית עצמאית אוגרת את החשמל המיוצר בשעות היום במצברים, ומשתמשת בו לאורך כל שעות היממה,

לחצו לקבל פרטים נוספים >>

 

גנרטור סולארי Solar Generator

גנרטור סולארי עצמאי הינה תחליף לגנרטור דיזל, אין צורך למנות את היתרונות הסביבתיים והבריאותיים, בנוסף מקור האנרגיה הינו חינם.

גנרטור זה מגיע עם פנלים סולאריים, בקר טעינה, ממיר, מצברים ועגלת נשיאה.

גנרטור סולארי יכול לשמש לארועים שונים בשטח.

ההספק של גנרטור הוא עד 5KW , כמובן נועד לשמש גם לתאורה, מוזיקה מערכת הגברה ועוד.

ייעוץ והרצאות Consulting & Lectures

ליהנות מייעוץ אישי…

כחלק מהשירותים ניתן ייעוץ ללקוח בנושא התייעלות אנרגטית, בדיקת כדאיות כלכלית והסבר טכני על הטכנולוגיה.

במערכות שלא הותקנה תקשורת ניתן לבחון התקנת מערכת ניתור חיצונית בה יעשה שימוש לזיהוי תקלות, מעקב אחר תפוקות המערכת, יחס ביצועים והעברת דוח חודשי בהתאם לצורכי הלקוח.

פיקוח על בפרויקטים בהם הלקוח מעוניין לקבל המלצות או בדיקות שמעברי לשלבי ההתקנה הסטנדרטית.

מקיים הרצאות בנושא חשמל סולרי והתייעלות אנרגטית.

לחצו לקבל פרטים נוספים >>