מערכות אנרגיה מתחדשת והצורך בצרכני חשמל

שוק האנרגיה כיום מתאזן ביכולת לייצר מקורת אנרגיה מול שימושים. מרזרבות מצומצמות שאגרה חברת החשמל למצב בו ניתן לאפשר רזרבות מספיק גדולות לעתות צריכת חשמל גבוה מהרגיל כהקטנה או תחליף לתחנות פיקרים, כך ניתן לנהל את משק האנרגיה ביעילות

לצד ריבוי במערכות סולאריות והגדלת הספקת החשמל לרשת לרוב באמצע היום צרכנים נוספים משלימים את הצריכה ויכולים לקלוט את העודפים אך לא תמיד באותם שעות ייצור, פתרונות חדשים מתפתחים כיום בתחום שימור ואחסון האנרגיה שגם הם נותנים מענה בניתוק הספקת אנרגיה או ביקוש יתר רגעי.

מערכות ושדות אנרגיה סולארית ומתקני קו וטרי גנרציה הם המקורות היעלים ובעלי עלות תועלה גבוה ביחס למקורות אנרגיה מתחדשות מקבילות. במערכות סולאריות מקור ההזנה נצרך ללא עלות והוא ממקור טבעי ויציב, קרני שמש בעיקר בארץ זמינים יותר מכל משאב אחר בשילוב עם תחזוקה מינימלית וללא צורך מיוחד בשטחי נדל"ן, היתרון הוא בניצול גגות ושטחים ללא שימוש.

במתקן קוגנרציה היעילות רבה מהפקת החום השיעורי ויצירת קיטור תוך שימוש בתוצר לוואי שגורם לשיפור הגנרציה של הטורבינה במיוחד במפעלים, בתי מלון וצרכני קיטור או מים חמים בשימוש יום יומי. בזמן הקרוב נראה יותר ויותר צרכני תחבורה חשמליים בניהם רכבים, דו גלגלי, אופניים קטנועים ורחבים מסחריים, אוטובוסים ומשאיות בשלב מאוחר יותר. כיום כבר מגיעים לארץ רכבים 100% חשמליים, FEV ורכב היברידי פלאן אין Hybrid plug-in שמונע במנוע תחליפי/מקבילי פועל לסירוגין בהתאם למהירות, תאוצה ועומסי הרכב.

צרכנים אילו מוכיחים ומעודדים את הגידול במתקני ייצור החשמל והופכים את הצרכנים החשמליים לירוקים יותר בכך שגידול הייצור ברשת נעשה מאנרגיות ירוקות ולא מזהמות. מערכות בעלי ריבוי יצרנים ממקורות אנרגיה מקבילה ומשלימה, Hybrid, כמו מערכת המשלבת אנרגיה פואוטוולטיית, טורבינת רוח, גנרטור הפועל על Bio/ גז טבעי, Co/Tri Generation נותנים מעטפת בעלת כיסוי זמן ארוך ויציב.

חניונים במדינת שטופת שמש מהווים פתרון שמפחית באופן ניכר את הרעלנים הנפלטים מחומרי הרכב במיוחד בחניה בו הרכב שוהה זמן רב ללא הצללה. הכדאיות עולה כאשר בגג החניון מותקנת מערכת סולארית ויתרה מכך מותקנים עמדות טעינה לתחבורה ורכב חשמלי כך שנוצר מקור מבוזר קרוב לצרכן. היתרון הגדול הוא הקטנת הפסדים בהמרת חשמל מכיוון שהחשמל המופק בזרם ישר, DC עובר ללא צורף ממרים ישירות לסוללת הרכב במהירות רבה יותר וללא חימום הדרוש עלויות קירור.

שדות סולאריים ואף מאגרי מים הנמצאים בקרבת כבישים ראשיים יתחילו להיות מתקן אולטימטיבי דו שימושי מעצם זמינות וקירבת התשתית הקיימת וניצולי בשעות השיא. מי שיקדים וידע לנצל את השילוב בין ייצרן החשמל לצרכן יהנה מסובסידיות, הטבות מס וכדאיות כלכלית הרבה יותר טובה שמאפשר הרגולטור בתאי שוק אנרגיה מתעוררת עם דגש על התייעלות אנרגטית.