מימון למערכת סולארית ביתית

ניתן לקבל הלוואה עד 50% מעלות המערכת, למערכות בהספק מותקן של עד KWP16.5

המימון יתבצע ע"י חוזה והתשלום נקבע לפי מודל מקרן שווה (קרן+ריבית חודשית)
הריבית תעמוד על ריבית הפריים על לסכום של 60,000
אין צורך בבטחונות מלבד רכיבי המערכת
ניתן להחזיר את הההלוואה בכל שלב

מיכוון שהמערכת נחשבת לרמת סיכון נמוך AAA ורמת ודאות ידועה. ניתן לקבל הלוואה ע"י חברת גרין אין גריד.

ההלוואה תהיה עד חצי מעלות המערכת הסולארית והיא תשולם בתקבולים חודשיים שווים .

מימון זה ניתן ללא הערכות שמאי, ללא בטחונות נוספים או ואינו מצריך שיעבוד של נכס אחר מלבד המערכת הסולארית.

סכום ההחזר הסופי יקבע מסכום הנידרש ומשך ההלוואה, לרוב מדובר על הלוואת מימון לתקופה של עשר שנים.

במקרים רבים החזר ההלוואה מושג בעזרת התקבולים או החיסחון החודשי של המערכת הסולארית,

ולכן מערכת בעלת ביצועים משופרים יוצרת החזר ההלוואה יחסית יציב לאורך תקופת המימון.

בסכומים גבוהים בהלוואת בנקים כחלק מבדיקות הסף, הבנק בודק אף את התוכניות והציוד הטכני המותקן במערכת בעזרת יועץ מטעמו.

יש חשיבות לבטח את המערכת כנד גניבה, נזק, רעידות אדמה או פגעי מזג אויר כמו רוחות עזות ושרפות במלוא ערך הכינון על מנת לאפשר החזר ההלוואה במקרים אילו.

ניתן גם הבטיח תקבלוים ע"י ביטוח נגד אובדן הכנסה בארועי פורס מג'ור.

להבטחת תשלומי הלוואה ינתן שטר חוב ע"י הלקוח למקרה של חוסר תשלום