מונה נטו

[:en]

הסדרה זו מאפשרת שימוש עצמי בחשמל המופק מהמתקן הסולארי המותקן על גבי גג המבנה

על פי ההסדרה החדשה יוכל כל צרכן להתקין במקום הצרכנות (בית, מבנה משרדים, מפעל וכיו"ב) מערכת ליצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ולקזז בחשבון החשמל את החשמל שהוא מיצר מול החשמל שהוא צורך ללא תמריץ או תעריפים מיוחדים.

המערכות מייצרות חשמל ומניבות רווחים ותשואות למשך 25 שנה.

הסדר "מונה נטו" מאפשר לכל צרכן בעל מונה תעו"ז לייצר חשמל באנרגיה מתחדשת, עד סוף שנת 2015 . המערכת מייצרת בשעות השמש ובכך מפחיתה את צריכת החשמל מרשת החשמל, החשמל נאגר ברשת בשעות בהן הוא מייצר חשמל פחות מצריכתו. כאשר המתקן מייצר חשמל מעבר לצריכה המקומית, יינתן לצרכן זיכוי בהתאם לחיסכון לאחר ההתחשבנות השנתית.

בסוף כל תקופת החשבון- יבוצע "קיזוז" בין האנרגיה שצבר הצרכן לבין החיוב בחשבון החשמל, בגין הצריכה העודפת שלו, כאשר "הקרדיט" יקוזז מחשבון החשמל. במידה ולאחר הקיזוז נותר הפרש חיובי הקרדיט שצבר יישמר לו לתקופת החשבון הבאה. ניתן לצבור זיכוי עד שנתיים. חלופה נוספת הינה העברת הזיכוי לחשבון צרכן אחר המותנת בהודעה מראש לחברת החשמל. אם לאחר הקיזוז ייווצר הפרש שלילי- יחויב הצרכן בהפרש, בחשבון החשמל שלו במידה וצרך יותר מהייצור במחזור השנתי. יובהר כי "הקרדיט" משמעותו כספית ולא בקוט"ש. מונה הנטו יהיה תקף רק במידה ומותקן במקום מונה תעו"ז (בתים פרטיים ללא מונה תעו"ז) אשר כולל בתוכו רכיב אלקטרוני שמתמחר את תעריף צריכת החשמל לפי עומס המערכת וזמן הצריכה. להלן הסדר התרחישים העיקריים

שיעור הייצור גדול מהשיעור הנצרך – יינתן זיכוי לבעלים בגובה העלות ע"פ התעו"ז.

משמעות הדבר היא כי ייצור חשמל רב בשעות בו ערך החשמל גבוה, יביא לזיכוי כספי גדול יותר

שיעור הייצור קטן משיעור הצריכה בפועל – הצרכן (מייצר החשמל העצמי) יחויב בהפרש לא ע"פ כמות הקוט"ש אלא ע"פ עלות החשמל ע"פ תעו"ז.

בארץ שעות השמש מנפצות את הסטטיסטיקה הרב שנתית והיכולת והנצילות ההתיעלות האנרגתית עולה בהתאם.

בסופו של דבר, מונה נטו מאפשר לצרכן החשמל להתקזז בצורה המיטבית עם ספק החשמל (חברת חשמל) עד למצב בו נשמר קרדיט רב בחברת החשמל כך שהוא לא ישלם חשמל בפועל תקופה ארוכה.

[:he]

למה הכוונה מונה נטו?

הסדרה זו מאפשרת שימוש עצמי בחשמל המופק מהמתקן הסולארי המותקן על גבי גג המבנה

על פי ההסדרה החדשה יוכל כל צרכן להתקין במקום הצרכנות (בית, מבנה משרדים, מפעל וכיו"ב) מערכת ליצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ולקזז בחשבון החשמל את החשמל שהוא מיצר מול החשמל שהוא צורך ללא תמריץ או תעריפים מיוחדים.

המערכות מייצרות חשמל ומניבות רווחים ותשואות למשך 25 שנה.

הסדר "מונה נטו" מאפשר לכל צרכן בעל מונה תעו"ז לייצר חשמל באנרגיה מתחדשת, עד סוף שנת 2015 . המערכת מייצרת בשעות השמש ובכך מפחיתה את צריכת החשמל מרשת החשמל, החשמל נאגר ברשת בשעות בהן הוא מייצר חשמל פחות מצריכתו. כאשר המתקן מייצר חשמל מעבר לצריכה המקומית, יינתן לצרכן זיכוי בהתאם לחיסכון לאחר ההתחשבנות השנתית.

בסוף כל תקופת החשבון- יבוצע "קיזוז" בין האנרגיה שצבר הצרכן לבין החיוב בחשבון החשמל, בגין הצריכה העודפת שלו, כאשר "הקרדיט" יקוזז מחשבון החשמל. במידה ולאחר הקיזוז נותר הפרש חיובי הקרדיט שצבר יישמר לו לתקופת החשבון הבאה. ניתן לצבור זיכוי עד שנתיים. חלופה נוספת הינה העברת הזיכוי לחשבון צרכן אחר המותנת בהודעה מראש לחברת החשמל. אם לאחר הקיזוז ייווצר הפרש שלילי- יחויב הצרכן בהפרש, בחשבון החשמל שלו במידה וצרך יותר מהייצור במחזור השנתי. יובהר כי "הקרדיט" משמעותו כספית ולא בקוט"ש.

חשוב לציין בנושא:

מונה הנטו יהיה תקף רק במידה ומותקן במקום מונה תעו"ז (בתים פרטיים ללא מונה תעו"ז) אשר כולל בתוכו רכיב אלקטרוני שמתמחר את תעריף צריכת החשמל לפי עומס המערכת וזמן הצריכה. להלן הסדר התרחישים העיקריים:

  • שיעור הייצור גדול מהשיעור הנצרך – יינתן זיכוי לבעלים בגובה העלות ע"פ התעו"ז. משמעות הדבר היא כי ייצור חשמל רב בשעות בו ערך החשמל גבוה, יביא לזיכוי כספי גדול יותר.
  • שיעור הייצור קטן משיעור הצריכה בפועל – הצרכן (מייצר החשמל העצמי) יחויב בהפרש לא ע"פ כמות הקוט"ש אלא ע"פ עלות החשמל ע"פ תעו"ז.
  • בארץ שעות השמש מנפצות את הסטטיסטיקה הרב שנתית והיכולת והנצילות ההתיעלות האנרגתית עולה בהתאם.

בסופו של דבר, מונה נטו מאפשר לצרכן החשמל להתקזז בצורה המיטבית עם ספק החשמל (חברת חשמל) עד למצב בו נשמר קרדיט רב בחברת החשמל כך שהוא לא ישלם חשמל בפועל תקופה ארוכה.

רוצים לקבל מידע נוסף בנוגע למונה נטו?

לייעוץ מקצועי חינם התקשרו עכשיו למספר 054-9151556 או השאירו פרטים בטופס

[:]