מערכת סולארית בנייה עצמית

[:he]

התקנת מערכת סולארית בשיטת מונה נטו באופן עצמאי

ניתן להתקין מערכת סולאית באופן עצמאי ע"י ביצוע השלבים הבאים:

הכנת היתרים :
החתמת עו"ד, מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל

פתיחת תיק בחח"י והזמנת סיור חח"י
תכנון :
הכנת תכנון קונסטרוקציה, סימולצית צפי תפוקות, ותוכניות חשמל.

רכש:
רכישת פנלים, ממרים, כבלים, מפסקים ומערכת ניתור.

התקנה:
התקנת המערכת תתבצע לפי השלבים הבאים:
1. התקנת הקונסטרוקציה, חיבור כל האלמנטים והחיזוקים הדרושים, עיגון הקונסטרוקציה לגג.
2. חיבור גןף הקונסטרוקציה שבכל שורה בגג להארקת היסוד.
3. הרכבת מסילות סולאריות (פרופיל לצורך התקנת הפנלים).
4. הנחת משקולות בבסיס הקונסטרוקציה לצורך הידוק לגג ללא פגיעה באיטום ולהבטחת תקן רוח תת"י 414.
5. התקנת פנלים לפי הקונפיגורציה שנקבעה בתוכנית העמדה/הצבה.
6. שירשור הפנלים בהתאם לתוכנית, (יצירת סטרינגים שיחוברו לממיר)
7. התרנת מנתרים, ספקים והגנות.
8. התקנת הממיר כולל הגנות חשמל שמש וגשם וכולל חיווט צד DC.
9. התקנת תעלות וכבל AC מהממיר ועד לארון החשמל דרך מונה החשמל.
10. כיול הממיר והפעלה, בדיקות ושילוט מתאים.

ביקורות וחיבור
הזמנת ביקורת חח"י, תיקון ריגקטים, אישור סופי, היתר הפעלה ממשרד האנרידה והתשתיות ותאום מועד להתקנת מוני חשמל וחיבור המערכת לרשת.
הסכם ופתיחת תיק
1. הסכם התקשרות עם חח"י
2. פתיחת עוסק (פטור) במע"מ ומס הכנסה (בקרוב צפוי להתקבל פטור ממס)

הערות:
1. ניתן להעזרת באחד או יותר מהשלבים לעיל.
2. ניתן לקבל תשובות לשאלות המתעוררות במהלך התהליך.[:]