השכרת הגג או רכישה עצמית?

רשות החשמל פרסמה החלטה חד פעמית על חזרה להסדרה התעריפית.

ההסדרה הראשונה שהתחילה בקיץ 2008 בה התעריפים היו החל מ220 אגורות וירדו במדרגות של 30 אגורות עד לקרוב למחירי החשמל שנרכשו מחברת החשמל באותה עת, כמעט בחוסר כדאיות. מעבר לך ההסדרה נגמרה בהפתעה רבה שהשאירה רבים פעורי פה.

לבטים רבים היו לבעלי הגגות הראשונים כמו האם זה כלכלי? האם המערכת תעבוד בכלל? מה התופעות אחרי כמה שנים? איך יהיה הביצועים? האם חח"י בכלל תשלם ברציפות? ועוד….

שבוע לאחר שהמכסה נסגרה, כל הלבטים הפכו לחרטה גדולה ותיסכול, עד היום בעלי גגות לא מוכנים להתקין מערכת בהסדרת מונה נטו בהשוואה למערכת התעריפית הקודמת שהניבה כסף רב ואותה יכלו להתקין על הגג תוף שבוע ימים.

הזדמנות שוות ערך התקבלה בימים אילו, אומנם התעריך נמוך באופן משמעותי את הכדאיות זהה מכיוון שעלות המערכת ירדה בהתאם.

מרכיב נוסף שנשאר דומה היום להסדרות התעריפיות הראשונות הוא עלות השכירות ששולמה אז לבעלי גגות חוזרת ומשולמת גם היום, כך שהיום למי שמשכיר את הגג בעצם נמצא באותה נקודת כדאיות.

לאילו שהתקינו לפני מרץ 2018 מערכת תעריפית או מונה נטו ועדיין נותרו גגות פנויים יכולים אף להתקין כיום מערכת תעריפית נוספת לפי ההסדרה החדשה.

ההספק המותקן של המערכת הסולארית אותה ניתן להקים על גג הנכס תלוי בשטח הגג ובגודל החיבור הקיים בפילר ובארון החשמל.

בהסדרה התעריפית החדשה חברת החשמל אינה מגבילה את גודל המערכת לגודל חיבור החשמל הקיים במבנה בהשוואה למונה נטו לצריכה עצמית.

הוא החיבור המינימלי הנדרש של לצורך התקנת מערכת של 100 קילוואט. במקרה בו נדרשת  הרחבת חיבור מומלץ להגדיל ליותר מזה, 250 אמפר כולל תשתית כאפשרות הרחבה עתידית ל 3x160A

במסגרת ההתקנה מתאפשרת הזדמנות לחזק את הקונסטרוקציה של הגג הקיים כולל החלפת החיפוי הלקוי, החלפת אסבסט לאיזכורית או פנל מבודד, העברת תשתית חשמל ובמקרים מסויימים גם שינוי זוית או הרחבת הגג הקיים גם ללא צורך בהיתר מהועדה המקומית.

בהשוואה להשכרת דירה, שבה עלות הדירה ביחס לדמי השכירות גבוהים באופן משמעותי והתשואה בין 2%- 6% בממוצע, לא כולל את הוצאות השיפוצים, התחזוקה, התקשרויות עם דיירים, זמני ביניים ללא דיירים והוצאות תיווך, גג פנוי ללא צורך בהשקעה כספית, ולכן הכדאיות הכלכלית לעין שיעור טובה יותר במיוחד שהעלות תועלת גבוהה מאוד.

                                                             בנוסף חוסר מעורבות הופך את העסקה להכנסה פסיבית לחלוטין.

ניצול הזדמנות זו מונתנה כמובן בגג שמתאים לגאומטריה ולאיתנות שדורשת מערכת סולארית, בדיקות סף אילו אנו מבצעים ובוחנים את הכדאיות לאחר ההשקעה שבשדרוג החיזוקים בגג קל או האיטום בגג בטון והרחבת תשתית החשמל.

אז האם תרצה להיות מעורב בהתקנת מערכת ותחזוקה השוטפת או לקבל תקבולים ללא השקעה?

הכותב הוא אלי ישראלי – יועץ ומתכנן מערכות סולאריות