הסדרת ברירת מחדל למתקנים מעל KW100

הסדרת ברירת מחדל למתקנים מעל KW100

ההסדרה האחרונה אפשרה להקים מערכות סולאריים בבתים פרטיים מהספקים קטנים ועד 15KW, מכירה בתעריף של 45 אג' לחברת חשמל לא צמוד מדד לכל קו"ט שמיוצר לצריכה עצמית או לרשת

במערכות אנרגיה סולארית מעל לKW15 ועד KW100 בזרם ה AC, ההספק הנקוב שיומפק מהממיר משולם תעריף של 45 אג' לא צמוד.

במתקנים מעל KW100 ועד MW5 פורסמה הסדרה שפותרת את הצורך במיכרז PV.

הסדרה הנקראת הסדרת ברירת מחדל, המוגדרת בהחלטה מס 9 של רשות החשמל, הסדרה זו מהווה הסדר ברירת מחדל שמאפשר לשלב מערכת סולארית פוטו וולטאית במודל של  צריכה עצמית  שוטפת עד לצריכה החודשית המקסימאלית במקום הצרכנות.  עודפי החשמל ביצור יתר נמכרים באופן אוטומטי לרשת החשמל ותעריף המכירה לרשת יקבע על ידי רשות  החשמל ויעודכן מעת לעת. כעת תעריף המכירה עומד על 16אג.

התעריף יוצמד למדד המחירים לצרכן

בעלי מערכות בינוניות יכולים להקים מערכת בגודל בינוניי על KW700 צריכים להרשם למכסה זו שכעת פתוחה עד 31.12.2020 או את סיום המכסה.

מיכוון שהשתתפות במכרזים סולאריים גורמת לחוסר ודאות המשפיע על המודל הכלכלי, יכולה לקחת זמן ולגרום לכדאיות כלכלית נמוכה, מומלץ להזדרז ולהבטיח את הרישום ע"י קבלת מס' הזמנה למתקן, האישור בתוקף ל180יום.

במידה וההתקנה מתבצעת על מס' גגות ניתן לפצל את המערכת ולמקם את מונה היצור בארון איסוף ממרים בצמוד לחדר מונים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאלי ישראלי, יועץ סולארי