הכנת תשתית לעמדות טעינה בחניונים עיליים ותת קרקעיים

הכנת תשתיות לעמדות טעינה של רכבים חשמליים יכולה להיות הקמה לא מסובכת במיוחד בהנחה שקיימים פתחים ומעברים מארון החשמל הראשי לאזורי החניה המסועפים מעברים לא חסומים להחשלת הכבילה הנדרשת בהתאם להספק העמדה המבוקש.

יציבות ההטענה

ההספק הנדרש נגזר מסוג עמדת החיבור, מס העמדות שמזינים, קיבולת סוללת הרכב, מצב תכולת הסוללה, טמפרטורת הסביבה, זמני הטעינה ומס מקומות החניה שקיימים או מתוכננים.

בנוסף יש לתכנן ניהול הספקים נכון מהרשת, קצב ההזנה וההספק צריכים להתאים לרמת הביקוש באזור הקיים בתאום עם ההולכה בחברת חשמל בכדי לשמור על ערכי רשת תקינים כמו הרמוניות, מתחי יתר והפעות אחרות והקיבולת של שנאי הרשת האיזורי.

אסטרטגית רשת

תכנון מוקדם של ארכיטקטורת רשת ההולכה הוא שלב משמעותי שגורם לאיזון והורדת עליות

מס נקודות שבהם יש להתחשב והם:

  • מה מס העמות הנכון והנצרך באתר כולל יכולת הרחבה עתידית
  • מיקום מדויוק של העמדות וההתאמה לסוג נקודת הטעינה ברכב
  • איך יתבצעו החלפות כבלי טעינה בין רכבים לאחר שהסוללה מלאה
  • מה גודל הארון, מוליכי הכבילה, הארקות והגנות כולל פוטנציאל אספקת החשמל מהרשת

תקינה

בתקינה האירופאית הסטנדרט הינו IEC 61851 לסוגיו השונים

בארץ בשלב זה בוחנים לאמץ את מרבית התקנים הנהוגים

בשלב זה בהתקנה ובתפעול יש לפעול לפי הוראות חוק החשמל והוראות היצרן

ניהול סיכונים

טמונים חמישה סיכונים/טעיות חבויות שבתכנון מוקדם ניתן להקטינם

  • קורלציית מהירות ההטענה שונה לזמן החניה
  • אי התאמה בין סוג הקונקטור לבין סוג ההטענה, 1,2,3 Type
  • איכות המערכת להעברת חשמל ורמת הגנות לא מספקת
  • ריבוי מערכות סליקת אשראי הנובעת מריבוי סוגי עמדות וחוסר סנכרון
  • התיישנות הכבילה ואי עמידה בזרמי הטענה שגורמת להתחממות יתר

 

 

תקשורת

קיימת מערכת ניתור שנמצאת ברכב ומספקת את נתוני הסוללה, קיבולת, חום, זמני נסיעה וכולי כאשר צריך להיות סנכרון עם עמדת הטעינה החכמה שמקושרת באותה ברשת עם עמדות נוספות ומריאתה על תקלות ומתאימה את מצב סוללת הרכב לעמדה המתאימה והזמינה.

קרינה

מכיוון שאין פליטות אדי גזים מסוכנים, נותרה קרינה אלקטרומגנטית ושדה חשמלי השקולים למוצר חשמלי בהספק זהה, אך בזמן ההטענה במיוחד בהטענה מהירה והרבה פחות בזמן נסיעה.

בתנאים אילו ישנה חשיבות להגנות פסיביות ואקטיביות, וכללי התנהגות בחניונים מרובי רכבים, תכנון נכון של מוליכי הארכה ואמצעים לנטרול חשמל סטטי.