האם הגג שווה יותר מהקרקע?

באיזו תדירות נבדקים שווי הנכסים למודל של שכירות, מקור להכנסה מניבה או מכירה?

כאשר לא ניתן לפצל חלקי נכס או גג העסקה אינה רלוונטית והפוטנציאל הגלום והלא מנוצל במרוצת השנים הופך לחסר ערך.

גגות רבים ובינהם מבנים, מפעלים, מחסנים וסככות שעדיין לא מנצלים את הגג למערכות סולאריות מניבות מפאת עלויות השקעה גבוהות, יכולים כעת להרוויח תזרים חודשי וקבוע במקום להשקיע!

הלקוח עובר מלקוח משלם לבעלים שגובה תשלום ממיזם המערכת, שהופך ללקוח וללא צורך בהשקעה ראשונית כלשהיא.

מיותר להזכיר שמעבר לכך הגג עובר בדיקה, במקרים רבים גם חיזוקים ושיפורים בכדי להבטיח את איתנותו לעמידות המערכת הסולארית ולכן בעל הגג זוכה לכל זה במסגרת העסקה.

כתנאי סף מספיק מונה של חברת חשמל שמחובר למבנה וכמובן מבנה בעל היתר בניה.

רשות החשמל מאפשרת כעת להקים מערכות סולאריות על גגות ביתיים קטנים, מבנים פרטיים, מחסנים, לולים, גגות תעשייתיים, גגות מבני ציבור, חניונים, פרגולות, מאגרי מי שתיה, מי קולחין ובריכות דגים גם אם אינם בשימוש.

מרגע שהמערכת הסולארית מתחילה לייצר תפוקה ע"י מכירת החשמל לרשת חח"י קיימים מספר מודלים שהלקוח יוכל לבחור מבינהם את המועדף עליו כלהלן:

  • .השכרה ע"י העברת בעלות על הגג הקיים ליזם וקבלת דמי שכירות למשך 25 שנה ללא צורך בתפעול או מעורבות. בהסדרה הקיימת 48 אגורות למערכת ביתית עד 15 קו"ש  ו45 אגורות למערכת מעל 15 קו"ש ועד 100 קו"ש
  • רכישת חשמל מוזל לצריכה עצמית החודשית ביחס לעלות הרכישה מחח"י שאותו מייצרת החברה שהקימה את המערכת ובהתאם.
  • שותפות בבעלות המערכת עם החברה שמקימה את המערכת, קבלת רווח חודשי קבוע וגבוה יותר משכירות רגילה למשך אותה תקופה.
  • רכישת המערכת כולה מהיום הראשון כהשקעה לכל תקופת, ההתקשות מול חברת החשמל.
  • מודל BOT שבו החברה המקימה את המערכת מתפעלת את המתקן ומאפשרת ללקוח זכות רכישת המערכת לאחר מספר שנים מוסכם. ניתן במקרים מסוימים להגדיר נקודת זמן בהן תתאפשר רכישה לפי מצבה הפיזי, שווי ביצועי המערכת לאחר בדיקה ושווי שוק כהשקעה תזרימית מניבה לכל דבר בתנאי ודאות גבוהים.
  • חלופה נוספת היא השתתפות החברה המקימה בעלות הקמת גג חדש כולל הקונסטרוקציה למטרה כלשהיא שאותה מעוניין הלקוח ליעד. בכך הלקוח חוסך כסף רב ומקטין את תקופת ההשקעה.

במקרה שבו הלקוח יחליט למכור את המבנה, ניתן יהיה לשפות את בעל הקרקע/ הנכס ולרכוש את זכותו העתידית לקבלת התשלום החודשי בהיוון התקבולים.

לצורך בדיקת הכדאיות ניתן לבצע סימולציה ולבחון באופן מיידי את אחד מהמודלים אל מול העלות האלטרנטיבית הקיימת שאולי זניחה ולא ניתנת להשקעה אחרת.

אנו אוספים את נתוני הגג והמיקום של הלקוח ומאפשרים לו לבחור בקלות את אחת החלופות.

בלא מעט מקרים הלקוח מאוד מעוניין לבצע את העסקה אך לצערנו תנאי הגג, התשתית הקיימת או אי עמידה בהקצאות ההסדרה של רשות החשמל אינם מאפשרים זאת או לא כדאיים כלכלית.

הכותב הוא אלי ישראלי – יועץ ומתכנן מערכות סולאריות