אסדרה צרכנית תעריפית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית

    אסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית  למערכת ביתית
אסדרה לייצור במקום צרכנות, ברירת מחדל
רישום לזימון תור
בתאריך 18.8.28 בשעה 00:8 בבוקר, נפתח הרישום לאסדרה החדשה לייצור חשמל

בטכנולוגיה פוטו-וולטאית למערכות קטנות ולאסדרת ברירת מחדל

 ניתן לבחור בכמה אפשרויות בייניהם, אסדרה תעריפית עם מונה יצור ללא מונה יצור, מונה נטו ללא מונה יצור, מונה נטו עם מונה יצור

ניתן להתקין מתקן פוטו-וולטאי בממסלולים הבאים:

מערכת סולארית בהספק נומינלי על  15 קוו"ט באסדרה למתקנים קטנים ובתעריף 48
אג'/קוט"ש.
– מערכת סולארית בהספק נומינלי שמעל 15 קוו"ט ועד 100 קוו"ט באסדרה למתקנים
קטנים ובתעריף 45 אג'/קוט"ש.

 מתקן באסדרת ברירת מחדל בתעריף 16של  אג'/קוט"ש המוגדר כעודפים.

ניתן להגישה בקשת חיבור  באחת האסדרות, בהתאם לאמות המידה במידה

והמערכת חוברה לפני ה 18.1.1.

בשלב זה מוקצעים 250 מגה בתעריפים הנוכחיים , בשלב השני האסדרה תורחב ל100 מגה וואט נוספים

 

 

הכותב הוא אלי ישראלי יועץ ומתכנן מערכות סולאריות