[:en]

קצת אודות החברה:

חברת ירוק ברשת  מתמחה במערכות סולאריות ביתיות, ועסקיות בשיטת מונה נטו ובמגוון פתרונות מיעלי אנרגיה החברה מייעצת, מתכננת, מלווה ומפקחת מיזמי אנרגיה סולארית סביבתיים המביאים לחיסחון באנרגיה משלב בדיקת ההתכנות והכלכליות העסקית דרך תכנון, הספקה והתקנה ועד חיבור המערכת לרשת החשמל כולל ניתור הביצועים מרחוק…

שם מלא

מספר טלפון

כתובת מייל

סוג המבנה

נושא

כיצד תעדיף שנחזור אלייך?
מענה טלפוניבאמצעות מייל

ההודעה שלך

פרטי התקשרות Greening Grid:

[:he]

קצת אודות החברה:

חברת ירוק ברשת  מתמחה במערכות סולאריות ביתיות, ועסקיות בשיטת מונה נטו ובמגוון פתרונות מיעלי אנרגיה החברה מייעצת, מתכננת, מלווה ומפקחת מיזמי אנרגיה סולארית סביבתיים המביאים לחיסחון באנרגיה משלב בדיקת ההתכנות והכלכליות העסקית דרך תכנון, הספקה והתקנה ועד חיבור המערכת לרשת החשמל כולל ניתור הביצועים מרחוק…

שם מלא

מספר טלפון

כתובת מייל

סוג המבנה

נושא

כיצד תעדיף שנחזור אלייך?
מענה טלפוניבאמצעות מייל

ההודעה שלך

פרטי התקשרות Greening Grid:

[:]